สถิติ
เปิดเมื่อ24/05/2019
อัพเดท29/09/2019
ผู้เข้าชม260
แสดงหน้า355
สินค้า
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครศรีอยุธยา+จังหวัดระนอง

อ่าน 24 | ตอบ 0
ประเพณี/วัฒนธรรม/กิจกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานประจำปีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดขึ้นปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ ภายในงานมีการแสดง ทางวัฒนธรรม สาธิตการผลิตสินค้าหัตถกรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ ศูนย์ฯ และการละเล่นพื้นบ้าน

งานเทศกาลสงกรานต์ จัดในวันที่ 13 เมษายน หน้าวิหารพระมงคลบพิตร มีขบวนแห่ตามประเพณีของ
ชาวอยุธยาและขบวนแห่เถิดเทิง สรงน้ำพระมงคลบพิตร จำลอง และประกวดนางสงกรานต์

พิธีไหว้ครูบูชาเตา เป็น 'พิธีไหว้ครู' ของช่างตีมีดตีดาบที่รู้จักทั่วไปว่า 'มีดอรัญญิก' ที่บ้านต้นโพธิ์ บ้านไผ่หนองและบ้านสาไล ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง

งานลอยกระทงตามประทีปและแข่งเรือยาวประเพณี จัดขึ้นปลายเดือนพฤศจิกายน ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแห่ ประกวดกระทง-โคมแขวน การแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน การแข่งเรือยาวประเพณี และ เรือยาวนานาชาติ จำหน่ายอาหาร และสินค้ามากมาย

งานแสดงแสงเสียงอยุธยามรดกโลก เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศโดยองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ทางจังหวัดจึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองทุกปี ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม เป็นระยะเวลา 7 วัน ในงานจะมีการแสดงชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมและประเพณีของไทย รวมทั้งการแสดงแสงเสียงเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา .
ขอบคุณข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/panida221040/home/5-prapheni-wathnthrrm-kickrrm-khxng-canghwad-phrankhrsrixyuthya

ประเพณี/วัฒนธรรม/กิจกรรมของจังหวัดระนอง

ประเพณีเปิดเมืองระนอง ท่องอันดามัน งานนี้จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี เป็นงานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ภายในงานจะมีกิจกรรมทางทะเล ทางธรรมชาติ การออกร้านของบริษัททัวร์ กีฬาพื้นบ้าน และอาหารทะเลมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทาน โดยจะจัดให้มีงานบริเวณสนามหน้าเทศบาลเมืองระนองจังหวัดระนอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เทศบาลเมืองระนอง การท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดระนอง ร่วมกันจัดงานเทศกาล เที่ยวระนอง ท่องอันดามัน ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 16-24 มีนาคม 2555

ณ ลานเอนกประสงค์เทศเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สร้างความรับรู้ด้านศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น มนต์เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวที่ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของชาวจังหวัดระนอง รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างราย ได้ให้กับชุมชนพื้นที่ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานอาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมพื้น บ้าน แสง สี เสียง อิ่มอร่อยเลิศรสกับเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง สัมผัสธุรกิจสปาน้ำแร่คุณภาพอันดับโลกและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ วัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมายจังหวัดระนองได้ชื่อว่า “เมือง เล็กในป่าใหญ่” หรือ “เมืองฝนแปดแดดสี่”เป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สปาน้ำแร่ที่มีคุณภาพระดับโลก ทั้งบ่อน้ำร้อน ณ สวนสาธารณะรักษะวารินและ บ่อน้ำร้อนพรรั้ง , แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ศึกษาความเป็นมาของเจ้าเมืองระนอง ณ จวนเจ้าเมือง ระนอง , แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพลับพลึงธารแห่งคลองนาคา เกาะช้างและเกาะพยามความงดงามและเงียบสงบเปรียบดังสรรค์ที่ซ่อนเร้นแห่งทะเลอันดามัน

ประเพณีงานกาหยู งานกาหยู กำหนดจัดงานในเดือน มีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเมล็ดกาหยู หรือ มะม่วงหิมพานต์ ที่กำลังสุกเต็มต้น นักท่องเที่ยวจะได้ชมนิทรรศการต่าง ๆ การประกวดพืชผลทาง การเกษตร เช่น ประกวด เมล็ดกาหยู และกล้วยเล็บมือนาง มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และอาหารทะเลแปรรูปหลากหลาย รวมทั้งมีมหรสพ และการแสดงให้ชมตลอดงาน

งานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประวัติความเป็นมา ถ้ำพระขยางค์ เดิมชื่อถ้ำเขาหยั่ง อยู่ในเทือกเขาเขตตำบลลำเลียง ห่างจากที่ว่าการอำเภอ กระบุรี ๑๘ กิโลเมตร โดยมีทางแยกซ้ายจากถนนเพชรเกษม (ระนอง-ชุมพร) ที่กิโลเมตร ๕๖๓-๕๖๔ เข้าไป ๑ กิโลเมตร ถ้ำพระขยางค์เป็นถ้ำขนาดเล็ก มีตำนานเก่าแก่ที่เกี่ยวกับ การสร้างเมืองกระบุรี จากปากถ้ำเข้าไปประมาณ ๔๐ เมตร มีบันไดขึ้นสู่ด้านบนสามารถทะลุออกภาย นอกซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อกันว่า มีการนำเอาสมุนไพรที่หายากมาปลูกไว้การเที่ยวชมควรเตรียมเทียนไข หรือไฟฉายพกติดตัวไปด้วย บรรยากาศภายในถ้ำค่อนข้าง อับชื้น ส่วนหนึ่งอาจมีผลมาจากมูลของ ค้างคาว ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนั้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลงานปิดทองพระบริเวณถ้ำพระขยางค์ เป็นเวลา ๓-๗ วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเข้าชมความสวยงามของถ้ำตลอดจนสมุนไพรต่างๆ ที่อยู่บนเขางานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์เป็นงานประจำปีที่อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา อย่างยาวนาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำ เลียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกระบุรี และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง ได้จัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอด กันมาเป็นเวลายาวนานให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองกระ “ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ” และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ประเพณีงานเสด็จพระแข่งเรือจังหวัดระนอง

งานเสด็จพระแข่งเรือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จัดขึ้นในช่วงออกพรรษของทุกปี ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ณ บริเวณแม่น้ำกระบุรี ในช่วงคอคอดกระความสำคัญ เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอกระบุรีจะร่วมกันตกแต่งเรืออย่างสวยงาม เพื่อไปพายกันในแม่น้ำกระบุรี มีการประ กวดเรือประเภทต่าง ๆ งานเสด็จพระแข่งเรือจัดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2450 โดยสืบทอดประเพณีมาจากทางใต้ประเพณีงานเสด็จพระแข่งเรือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งจัดขึ้นในช่วงออกพรรษของทุกปี ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน คือตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ณ บริเวณแม่น้ำกระบุรี ในช่วงคอคอดกระเป็นประเพณีที่ ชาวอำเภอกระบุรีจะร่วมกันตกแต่งเรืออย่างสวยงาม เพื่อไปพายกันในแม่น้ำกระบุรี มีการประกวดเรือประเภทต่าง ๆ งานเสด็จพระแข่งเรือจัดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยสืบทอดประเพณีมาจากทางใต้ พิธีกรรม
๑. นำเรือมาตกแต่งให้สวยงามทำเป็นเรือพระ โดยจัดทำพนมพระอยู่กลางลำเรือ
๒. อัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานในพนมพระกลางลำเรือแล้วจัดสมโภชพระพุทธรูปกลางน้ำ
๓. หลังจากสมโภชพระพุทธรูปกลางน้ำแล้ว จะมีการแห่เรือพระไปตามลำน้ำกระบุรีซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า
๔. การร้องเพลงเรือโดยเรือชาวบ้านมีการร้องเพลงเรือกันอย่างสนุกสนาน และมีการประกวดเพลงเรือด้วย
๕. มีการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ เช่น ประกวดเรือยาว ประเภทสวยงาม ประเภทความคิดและประเภทตลกขบขัน

ประเพณีเบิกฟ้าเมืองระนองฉลองครบรอบ 150 ปี จังหวัดระนอง ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดระนอง กำหนด จัดงาน 'เปิกฟ้าเมืองระนองฉลองครบรอบ 150 ปี” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองระนองว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนาเมืองระนองครบรอบ 150 ปี ในปี 2555 และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเมืองระนองเป็นหัวเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2405 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนบรรดาศักดิ์ หลวงรัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) ขึ้นเป็นพระยารัตนเศรษฐี เป็นเจ้าเมืองระนอง และต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ระนองมีฐานะเป็นหัวเมืองอิสระ และต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัดนอกจากวัตถุประสงค์ ดังกล่าวแล้ว การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง เนื่องจากขณะนี้ได้ย่างเข้าสู่เทศกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามันแล้ว และถือเป็นการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรั บปีใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนอง และนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองระนอง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลา ดย้อนยุค การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าโอท้อป กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมสปาและนวดแผนไทยของเจ้าเรือนสปา โรงพยาบาลระนอง การออกร้านจำหน่ายสิ นค้า การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง การแสดงของศิลปินนักร้อง เจี๊ยบ เบญจพร, ทรงกลด ฌามา, ต่อภู อาร์สยาม พร้อมกันนี้ ทางจังหวัดยังได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบคุณง ามความดีในสาขาต่าง ๆ ตามโครงการ 150 คนดี 150 ปีเมืองระนอง ในคืนสุดท้ายคืนวันที่ 3 มกราคม 2556 ด้วย งานนี้ถือเป็นงานของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงาน การขายสินค้าภายในงานก็เป็นค้าแม่ค้าในจังหวัดระนองทั้งหมด สำหรับกิจกรรมที่ถือเป็นไฮ ไลท์ของงานก็คือ นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองระนองนั้น อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต ซึ่งจะมีการจำลองพระที่นั่งรัตนรังสรรค์อันเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จเมืองระน อง เอามาไว้ในงาน รวมทั้งถนน 10 สายที่ได้รับพระราชทานนามที่คล้องจองกันจาก ร.5 ได้แก่ ถนนท่าเมือง เรืองราษฎร์ ชาติเฉลิม เพิ่มผล ชลละอุ ลุวัง กำลังทรัพย์ ดับคดี ทวีสินค้า และผาดาด นอกจาก นี้ยังจะมีเรื่องเล่าในอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5, 6, 7 และรัชกาลปัจจุบัน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ มีรูปภาพประวัติศาสตร์ของเจ้าเมือง จวนเจ้าเมือง ความสามารถของเจ้าเมืองระนอง โดยเฉพาะการ ต่อต้านการล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส ที่ทำให้เราเป็นไททุกวันนี้ จะมีห้องเหมือนโรงหนัง ฉายสารคดีเรื่อง 'ระนอง ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร' ให้ผู้มาเที่ยวงานได้ชมฟรี และมีการแต่งกายนชุุดพื้ นเมืองของชาวระนองด้วย อีกทั้งในบริเวณนิทรรศการยังจัดให้มีการจำหน่ายแสตมป์ฉลองครบรอบ 150 ปี, เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก, เหรียญเจ้าเมืองซึ่งมีจำนวนจำกัด, การถ่ายรูปลงไปรณียบัตร, การทำบัตรประชาชนอเนกประสงค์ ฯลฯ ที่สำคัญจะมีตลาดย้อนยุค มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหาร/ขนมพื้นบ้านให้ชมและชิม เช่น ยาวเย ขนมเบื้องโบราณ ลอกอลอก ก๊กซิมบี้ ฯลฯ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/palindamdam/home/5-prapheni-wathnthrrm-kickrrm-khxng-canghwad-ranxng
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :